lgt baimbridge

Kontan vwè zòt

isidan zòt ké pé vwè, gadé kijan kréyòl-la ka woulé andidan lisé-la ; ki sé andidan bway a lékòl-la menm men osi alantou, an lisé-la menm kon simenn kréyòl, entèwvènan i ka vin ba sé zélèv-la lavwa, ba yo piplis lenfòmasyon anlè sijé ka entérésé yo é yo andwa konnèt anlè kilti a yo (mizik, manjé, listwa...)


Article mis en ligne le 22 avril 2007