lgt baimbridge

tèks zélèv ka maké silon tèm-la yo ka étidyé la

Aprédavwa nou byen woulé anlè kwayans é kwayandiz an nou sé zélèv-la té ni a maké on tèks ola nou pa ka fè diférans ant lavérité é sa nou pé ka kwè pou montré kwayandiz an nou adan nou, nou ka viv toulongalé épi yo

.


Article mis en ligne le 2 juin 2007

Mi tèks détwa zélèv LKR maké silon sa yo té mandé yo : maké on tèks avè pèwsonnaj sinatirèl an nou.