Simenn kréyòl an lisé-la dèpi vandrèdi 19 jis pou vandrèdi 26 òktòb
Article mis en ligne le 21 octobre 2007, par provadj  
Imprimer l'article imprimer

Toulélanné lakadémi ka woutyenn on gwo lidé pou simenn kréyòl-la.
Ni dézan nou woulé si sa Lafrik pòté, lanné pasé sé té zansèt mérendyen an nou ki té alonnè. Lanné-lasa sé Léwòp  : sa i lésé adan mès é labitid kréyòl-la.
Onlo manifèstasyon ké fèt alantou a sa : ki an lang, ki an kilti, ki an listwa avè zélèv LKR é pwofésè a yo, silon dokiman konséyé pédagojik paré si sijé-la...
Zòt kay ni pwogram-la vitman é zòt tout ja envité ki pou lèspozisyon, ki pou kozé, ki pou dikté-la...
Granmèsi pou zòt é fòs pou sé zélèv-la i ké bat si sa san pè.


Simenn kréyòl andidan lisé-la

I ka komansé vandrèdi 19 i é ka bout vandrèdi 26 òktòb 2007

(JPG)

Mi pwogram-la.

Sa ki anni pou zélèv L K R : Sé pofésè-la ka woulé andidan lékòl a yo asi sa yo chwazi, èvè zélèv a yo ki an litérati, ki listwa.... Sa yo ni pou rèspèté sé « Léwòp adan lang, mès é labitid kréyòl-la ». Sa ki pou toutmoun :

Vandrèdi 19

Sé zélèv-la ké kolé envitasyon yo fè yomenm pou envité toutmoun vin vwè fòs a travay a yo. Touléjou Zò ké vwè povèb, on afich avè mo é tipawòl kréyòl, fwansé, anglé, détwa karésòl a listwa é on kwiz kolé toupatou an lisé-la

Lendi 22

On èspozisyon andidan sal polivalant dèpi lendi 22 jous pou vandrèdi 26 òktòb Ka i ké adan ?

 Travay é wouchach a zélèv asi sijé-la
 Listwa, lang, litérati, lenj, zouti, manjé, kaz, kwayandiz, mizik…tousa i ni tras a Léwòp adan lang, mès é labitid an nou

 Dosyé a zélèv i té an lisé-la avan é i ja pwan bak
 Lenj é zouti pou kaz i ni tras a Léwòp adan yo

Mawdi 23

Dizè enka pou midi enka Man paulèt J’No Baptiste ka fè on grankozé asi :

 Les apports culturels européens dans le processus de la construction identitaire

 La représentation culturelle de la langue française dans la société guadeloupéenne depuis les années 60

Mèwkrèdi 25 lématen

On ti didiko épi man Biwman (bokit a farinfwans babawaz é woché okoko)

Jédi 26 aprémidi

A dézè enka pou senka enka On mèt-a- mannyòk a kadri, man Jacqueline Luxeuil, ka vin fè on grankozé avè sé zélèv-la é apwann yo yonn dé figi a kadri

Vandrèdi 27 maten

A uitè enka pou névè enka, dikté kréyòl andidan sal pèwmanans-la i douvan douvan lisé-la Apré rékréyasyon, ké ni on kozé si istwa a kòstim é on défilé a dyèz an sal polivalant dé

Vandrèdi aprémidi

nou ka bout èspozisyon-la é simenn kréyòl-la.

Pofésè tout matyè, palé si sa épi zélèv a zòt, si zòt pé davwa toupatou, ni tras a Léwòp.
Byenmèsi

Le forum 
Ce site à reçu 7106857 visites  dont 3846 aujourd'hui - Moyenne : 7394 visites/jour - Maxi/24 h : 12809 visites le 22/08/2020
SPIP | D'après le squelette Durzy - V 0.8.3.5 - 2007 | Plan du site | Espace Auteurs | Suivre la vie du site  RSS 2.0